Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Học sinh đăng ký học nghề thay vì vào lớp 10

học nghề sau lớp 9

Nhận thức của phụ huynh đang dần có sự thay đổi khi không ngần ngại cho con đăng ký học nghề thay vì thi vào lớp 10 bằng mọi giá như trước đây. Được hỗ trợ kinh phí khi học nghề Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.6 (TP.HCM), cho biết quận có […]