Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Dịch Covid: Học sinh trường nghề “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”

Dịch Covid: Học sinh trường nghề “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”

Dịch Covid-19 tái bùng phát với nhiều diễn biến mới phức tạp một lần nữa làm ảnh hưởng quá trình học tập của học sinh, sinh viên, trong đó có học sinh, sinh viên ở các trường nghề. Khắc phục khó khăn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã nỗ lực đảm bảo […]