Cần thay đổi chính sách tôn vinh người lao động

Cần thay đổi chính sách tôn vinh người lao động

Vừa qua, tại Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ: “Không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như bằng cấp, mà tôn vinh bằng giá trị, kỹ năng và đóng góp, cống hiến của từng người thì giáo dục nghề nghiệp sẽ được đẩy mạnh phát triển. Nếu học nghề ra có việc làm tốt thì tự nhiên nhiều người sẽ chuyển sang học.”

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đã được cải thiện đáng kể, bởi 2 lý do là tiếp nhận tầm nhìn, công nghệ quốc tế; đẩy mạnh tự chủ và gắn kết doanh nghiệp với nhà trường. Phó Thủ tướng cho rằng cần ưu tiên quan tâm đến chất lượng, trong đó lưu ý không chỉ đào tạo kỹ năng nghề mà cần có cả những kỹ năng mềm. Để giáo dục nghề nghiệp phát triển, Nhà nước phải cùng xã hội thay đổi, kể cả các chính sách tôn vinh người lao động. Về giáo dục nghề nghiệp, Nhà nước phải tiếp tục cơ chế tự chủ, không can thiệp vào chuyên môn của nhà trường nhưng phải tiếp tục đầu tư. Không phải tự chủ là hết đầu tư. Đặc biệt phải có cơ chế kinh tế để doanh nghiệp thấy lợi ích trực tiếp trước mắt và cả lâu dài để đầu tư vào đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà nước phải tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp có đất đầu tư, từ đó mới tác động ngược lại đến đào tạo nhân lực. Nhà nước phải có những nghiên cứu, định hướng trước về xu thế nghề nghiệp trong tương lai, nhất là trong cuộc cách mạng 4.0.

Phó Thủ tướng chia sẻ tiếp: “Cùng đó, Nhà nước cũng phải hỗ trợ kết nối cung cầu. Không chỉ các hệ thống xúc tiến việc làm mà tiến tới bằng công nghệ thông tin phải làm sao có các cơ sở dữ liệu lớn về trình độ nghề nghiệp, nhu cầu nghề nghiệp giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.”

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Nhà nước phải cùng xã hội thay đổi, kể cả các chính sách tôn vinh người lao động. “Không chỉ dựa vào những yếu tố có tính hình thức như bằng cấp mà tôn vinh bằng giá trị, bằng kỹ năng và bằng đóng góp, cống hiến của từng người một thì giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

(Theo website TCGDNN)