Chọn học đúng nghề – thành công tương lai

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh với chủ đề “Chọn học đúng nghề – thành công tương lai” tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc ngày 10 tháng … Đọc tiếp Chọn học đúng nghề – thành công tương lai