Sắp xếp

Thiết bị dạy nghề Điện lạnh và Điều hòa Không khí Labtech.
Labtech International là một trong những nhà cung cấp thiết bị nghề (GDNN) lớn nhất trên thế giới với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các thiết bị đào tạo nghề.