Sắp xếp

Phần mềm đào tạo nghề trên Môi trường Ảo hóa – Thực tế Ảo (VR), Thực tế Tăng cường (AR), Thực tế Hỗn hợp (MR).
Labtech International là một trong những nhà cung cấp thiết bị nghề (GDNN) lớn nhất trên thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các thiết bị đào tạo nghề.