Sắp xếp

Phần mềm dạy nghề trên Môi trường Ảo hóa – Thực tế Ảo (VR), Thực tế Tăng cường (AR), Thực tế Hỗn hợp (MR).
Labtech International là một trong những nhà cung cấp thiết bị dạy nghề (GDNN) lớn nhất trên thế giới với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các thiết bị đào tạo nghề.


Liên lạc với chúng tôi để có thông tin danh mục thiết bị mới và đầy đủ nhất.