Recotech Việt Nam là nhà phân phối, đại diện cho LD Didactic tại Việt Nam từ năm 2016.
Tập đoàn LD Didactic là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các hệ thống giảng dạy và đào tạo khoa học và kỹ thuật chất lượng cao cho trường học (trung học), cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật, đào tạo nghề và các trường đại học. Các sản phẩm của LD Didactic chuyên về vật lý, hóa học, sinh học và thiết bị dạy nghề (giáo dục kỹ thuật).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Liên lạc với chúng tôi để có thông tin danh mục thiết bị mới và đầy đủ nhất.