Thiết bị dạy nghề Công nghệ Ô-tô LD Didactic.
Tập đoàn LD Didactic là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các hệ thống giảng dạy và đào tạo khoa học và kỹ thuật chất lượng cao cho trường học (trung học), cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật, đào tạo nghề và các trường đại học.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Liên lạc với chúng tôi để có thông tin danh mục thiết bị mới và đầy đủ nhất.