Recotech Việt Nam là nhà phân phối, đại diện cho WUEKRO tại Việt Nam từ năm 2020.
WUEKRO được thành lập vào năm 1972 và hợp tác với SIEMENS từ hơn 20 năm nay. Sau khi tiếp quản Phòng Kinh doanh SIEMENS SITRAIN vào năm 1996, WUEKRO tiếp tục cung cấp cho khách hàng kinh nghiệm lâu dài của mình để thực hiện các kế hoạch đào tạo và trang bị phòng thí nghiệm. Trong mọi mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ, WUEKRO luôn cung cấp hệ thống đào tạo nghề với công nghệ mới nhất, giúp khách hàng luôn đi trước một bước trong chương trình đào tạo của mình.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Liên lạc với chúng tôi để có thông tin danh mục thiết bị mới và đầy đủ nhất.