Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng chương trình dạy nghề

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Phủ Chủ tịch vào ngày 19/11 vừa qua.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước nhận thấy công tác giáo dục nghề nghiệp đã khẳng định vững chắc vai trò trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tăng năng suất lao động và phát triển bền vững đất nước. Phó Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh những thành tựu mà giáo dục nghề nghiệp đã đạt được, chúng ta còn đang gặp nhiều thách thức lớn như chất lượng lao động còn thấp; trình độ, kỹ năng nghề của nhà giáo còn một số hạn chế; tỷ lệ nhà giáo vừa dạy được lý thuyết vừa dạy thực hành chưa cao; trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ nhà giáo đã hạn chế khả năng cập nhật công nghệ mới, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; kỹ năng phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu còn chưa tốt. Phó Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, sự thay đổi của khoa học kỹ thuật làm thay đổi yêu cầu về năng lực của người lao động, đòi hỏi các cơ sở dạy nghề phải thích ứng với những yêu cầu mới về chất lượng lao động, của thị trường lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 65% đến 70%.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và coi đây là giải pháp đột phá để phát triển giáo dục nghề nghiệp trong những năm tới. Phó Chủ tịch nước cũng mong mỗi thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý trong các cơ sở dạy nghề cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, luôn tận tâm, yêu nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo để góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Những năm qua, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, đội ngũ này vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng nghề để hướng tới giảng dạy tích hợp; trình độ ngoại ngữ, tin học để cập nhật, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào giảng dạy. Chế độ, chính sách cho nhà giáo đã được chú trọng nhưng vẫn cần phải hoàn thiện thêm nhằm thu hút những người có năng lực, trình độ, tay nghề cao tham gia vào giáo dục nghề nghiệp.

(Theo website TCGDNN)