Dự án “Chương trình kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” đến với 16 trường nghề

Ngày 20/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Dự án “Chương trình Kỹ năng và Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện”. Tham dự Lễ ký có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các dự án ODA thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công thương, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); lãnh đạo 16 trường được thụ hưởng từ Dự án.

Dự án do ADB tài trợ sẽ nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo cho 16 trường, gồm 14 trường cao đẳng chất lượng cao và 02 trường đại học sư phạm kỹ thuật thông qua đầu tư đồng bộ trang thiết bị đào tạo; tăng cường sự tham gia các đối tượng yếu thế và cộng đồng vào giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhấn mạnh, năm 2019 là cột mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và ADB về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua việc ký kết Hiệp định vay và Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án. Thông qua Dự án, các trường thụ hưởng sẽ ngày càng đổi mới và phát triển, là những trường chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, hướng đến xây dựng cơ chế tự chủ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của nguồn nhân lực trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng cảm ơn các cơ quan liên quan như Văn phòng chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công thương, Nhà tài trợ ADB đã phối hợp tháo gỡ những vướng mắc để các Hiệp định được ký kết kịp thời theo đúng tiến độ đã đề ra. Hy vọng Dự án sẽ được triển khai đúng mục tiêu, đáp ứng tiến độ và có những tác động mạnh mẽ đối với nền giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

(Theo website TCGDNN)