Hiện đại hoá các trường nghề thông qua các dự án của Chính phủ Pháp

Ngày 10/5 cơ quan Phát triển Pháp AFD cùng với trường Cao đẳng quốc tế Lilama 2 tổ chức khánh thành toà nhà thân thiện môi trường E- Building do Chính phủ Pháp tài trợ và sự kiện với chủ đề “Hiện đại hoá các trường nghề tại Việt Nam: giải pháp chính giúp thanh niên hội nhập nghề nghiệp”.

Tham dự sự kiện có ngài Vincent FLOREANI, Tổng lãnh sự Pháp tại Tp. HCM; Tiến sỹ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng TCGDNN; ngài Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Vụ và Ban quản lý các dự án vốn ODA thuộc Tổng cục GDNN; Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), các doanh nghiệp của Pháp và tập thể lãnh đạo, các HSSV của trường.

Dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” được Chính phủ Pháp tài trợ 25 triệu EURO, là dự án được xây dựng nhằm đào tạo nhân lực lao động kỹ thuật có trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Dự án gồm 6 Dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (do Bộ LĐTB&XH làm cơ quan chủ quản và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là Chủ đầu tư) và 5 dự án thành phần tại các trường: Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô, trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ chương trình, giáo trình, thiết bị cho đến việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các trường. Đặc biệt, các chương trình đào tạo chuyển giao miễn phí từ Pháp được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam cho 05 lĩnh vực nghề đầu tư đã được công nhận bởi Cơ quan có thẩm quyền của Pháp. Ngoài ra, trong khuôn khổ khoản vay của AFD, dự án đã thực hiện xây dựng tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 một tòa nhà thân thiện với môi trường, đặc biệt là về tiết kiệm năng lượng và hạn chế lượng phát thải cacbon.

Tại sự kiện Ngài Tổng lãnh sự Pháp và ngài Giám đốc AFD tại Việt Nam nêu bật ý nghĩa sự hỗ trợ của Chính phủ pháp cho lĩnh vực quan trọng đào tạo nhân lực có chất lương cao cho Việt Nam. Tỏng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã phát biểu đã cảm ơn và ghi nhận đánh giá cao các tài trợ của Chính phủ Pháp cũng như các kết quả đã đạt được của dự án. Nhờ sự đầu tư của Dự án, các trường đã nâng cấp được cơ sở vật chất, thiết bị, đồng thời phát triển chương trình, giáo trình đào tạo ở cấp độ quốc tế và nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế và đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực của nước ta; mong rằng trong tương lai, nhà tài trợ AFD sẽ tiếp tục đồng hành trong việc phát triển lĩnh vực giáo dục nghe nghiep, Tổng cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cho nhà trường sử dụng có hiệu quả toà nhà và kết quả dự án cho nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Sau khi lễ khánh thành sự kiện bàn tròn Hội nhập nghề nghiệp thông qua đào tạo nghề đã được tổ chức.

(Theo website TCGDNN)