LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Số kí hiệu: 74/2014/QH13
Ngày ban hành: 27/11/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/07/2015
Thể loại: Luật
Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Pháp quy
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

File kẹp:

(Theo website TCGDNN)