Phải biết cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động gì!

Muốn đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì trước hết phải hiểu được yếu tố 4.0 trong mỗi ngành nghề cụ thể là gì, nó có tác động ra sao…’.

Đó là quan điểm của một chuyên gia người Đức, làm việc tại Trường CĐ nghề Lilama II, trong buổi hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án thí điểm đào tạo, đào tạo lại cho người lao động đáp ứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức sáng nay 16.8 tại TP.HCM.

Chuẩn đầu ra phải dựa trên tiêu chí của doanh nghiệp

Có mặt tại hội thảo, ông Nguyễn Trí Quang, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng, cho biết: “Vấn đề hợp tác giữa các trường nghề với doanh nghiệp hiện nay đa số chỉ mới dừng lại ở việc hỗ trợ thực tập. Còn việc doanh nghiệp tham gia đào tạo sâu thì vẫn chưa có. Trong khi đào tạo muốn đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì không thể thiếu bóng dáng của doanh nghiệp. Đa số công ty hiện nay muốn có nguồn sẵn để tuyển dụng chứ không muốn trực tiếp đào tạo lao động cùng với nhà trường.”

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho rằng khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng xa trong cuộc cách mạng này, do tốc độ thay đổi như vũ bão của công nghệ. “Các trường bắt buộc phải đầu tư, vì nếu không thì sản phẩm đào tạo không theo kịp thực tế ở doanh nghiệp. Nhưng không phải trường nào cũng có khả năng đầu tư”, tiến sĩ Kha nhận định.

Ông Frank Schulze, chuyên gia của Chương trình đổi mới đào tạo nghề Giz, đang làm việc trực tiếp với Trường CĐ nghề Lilama 2, khẳng định: “Muốn đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì trước hết phải hiểu được yếu tố 4.0 trong mỗi ngành nghề cụ thể là gì, nó có tác động ra sao… 100% phải có sự hợp tác với doanh nghiệp thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của thực tế trong bối cảnh hiện nay. Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra phải dựa trên những tiêu chí của doanh nghiệp mong muốn. Khi có sự hợp tác thì chúng ta mới đưa ra được những giải pháp để giải quyết những thách thức của cuộc cách mạng 4.0”.

(Theo website TCGDNN)