Quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp của Australia tại Việt Nam

Từ ngày 21/10 đến ngày 24/10/2019, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Tuần Lễ Kỹ năng nghề Australia tại Việt Nam, được tổ chức bởi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại công nghiệp Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Mục đích của … Đọc tiếp Quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp của Australia tại Việt Nam