Mô hình thiết bị đào tạo lắp ráp thiết bị 1 giàn lạnh

Mã: RBA-ABT-2 Danh mục: