Mô hình thiết bị đào tạo nguyên lí làm lạnh của tủ lạnh và điều hòa với máy nén kiểu nửa kín

Mã: RBA-GCR-B Danh mục: