Mô hình thiết bị đào tạo phòng lạnh với máy nén kiểu kín

Mã: RCO-SRT-A Danh mục: