Mô hình thiết bị đào tạo thực hành chu trình điều hòa không khí chu trình ngược, máy nén kiểu kín

Mã: RBA-RCT-A Danh mục: