Mô hình thiết bị đào tạo thực hành điều hòa không khí dân dụng

Mã: RDO-WAC-A Danh mục: