Mô hình thiết bị đào tạo thực hành điều hòa không khí tuần hoàn

Mã: RAD-RAC-A Danh mục: