Bộ thực hành hệ thống máy lạnh hấp thụ

Mã: RBA-ART-A Danh mục: