Mô hình thiết bị đào tạo thực hành máy điều hòa không khí cưỡng bức (loại dàn rời)

Mã: RBA-ABT-5 Danh mục: