Mô hình thiết bị đào tạo thực hành máy điều hòa không khí loại dàn rời, nhiều dàn bay hơi (2 khối)

Mã: RDO-SAC-E Danh mục: