Mô hình thiết bị đào tạo cơ điện lạnh hỗn hợp với 2 máy nén Semi-Hermetic

Mã: RCO-CRS-1 Danh mục: