Mô hình thiết bị đào tạo về bơm nhiệt cơ bản

Mã: RCO-HPT-A Danh mục: