Mô hình thiết bị đào tạo về bơm nhiệt nâng cao

Mã: RCO-HPT-C Danh mục: