Hệ thống đào tạo về cơ điện lạnh công nghiệp (máy nén kiểu mở 2HP)

Mã: RCO-IRT-A Danh mục: