Mô hình thiết bị đào tạo về cơ điện lạnh công nghiệp (máy nén kiểu mở 3HP)

Mã: RCO-IRT-B Danh mục: