Mô hình thiết bị đào tạo điều hòa không khí một khối có bình ngưng được làm mát bằng nước

Mã: RCO-WCT-1 Danh mục: