Mô hình thiết bị đào tạo về hệ thống làm đá lạnh

Mã: RCO-ICM-A Danh mục: