Mô hình thiết bị đào tạo demo chu trình làm lạnh

Mã: RAD-RCD-1 Danh mục: